Leveranstid
Vi har en leveranstid på ca 4-5 veckor. Alla ringar tillverkas på beställning och anpassas efter din storlek. Ringen tillverkas unikt för dig i Sverige.

Köp
För att köpa fallskärmsjägarringen måste du ha erhållit utbildningstecknet Örnen. Du måste även vara medlem i Fallskärmsjägarklubben. På Fallskärmsjägarklubbens interna medlemssidor hittar du det lösenord du behöver för att genomföra ditt köp här. Lapplandsjägarringen är inte knuten till Kamratföreningen och därför är du fri att köpa den, det ligger i ditt egna samvete att avgöra om du är berättigad att bära ringen.

Försändelsen och ditt ansvar
Alla försändelser skickas med rekommenderat och försäkrat brev från Sverige. Du får ett spårbart kollinummer när din försändelse lämnas in på Posten.
Försändelsen är spårbar och försäkrad under hela leveransen. Ringen packas i neutralt emballage och det går inte att härleda eventuellt innehåll eller koppling till din militära tjänstgöring på utsidan av emballaget. Observera att det är ditt ansvar att din adress och användardata är uppdaterad och korrekt. Var noga med att få med både För- och Efternamn, Adress med Gata samt Lgh-/Husnummer. Vi ansvarar inte om uppgifterna visar sig vara felaktiga, försändelsen returneras i det fallet till Oss. Vi kontaktar dig då för ersättning gällande omfrakt.

Oupphämtade försändelser
Du har upp till 14 dagar på dig att hämta ut ditt paket hos närmaste ombud. Direkt när försändelsen når angiven adress skickas en avi via sms alternativt post-avi. Om du ej hämtar ut försändelsen inom 14 dagar kommer vi att debitera dig för våra omkostnader i returfrakt till oss, administrativt samt ny frakt. Debiteringen för oupphämtad försändelse är 350 kr för att täcka våra omkostnader. Omfrakten debiteras 80 kr. En faktura med orderns ursprungliga summa samt dessa belopp skickas från oss samma dag som en oupphämtad försändelse registreras hos oss.

Öppet köp
Vi kan inte erbjuda öppet köp då ringen tillverkas unikt för dig. Om du angivit fel mått i din beställning, kan vi åtgärda detta i efterhand. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Reklamation
Vid önskemål om retur eller reklamation av någon anledning måste ni kontakta oss. Ni får då ett mail tillbaka med en Returblankett i PDF-fil. Denna skall fyllas i och bifogas i det brev ni skickar tillbaka smycket i. Tänk på att packa in smycket väl då du har ansvaret för att smycket kommer tillbaka till oss i oskadat skick. Helst i samma emballage som du erhöll försändelsen i. Återbetalningar görs till angivet konto på Bytesblanketten. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar efter att vi har mottagit din retur.

Cookies
Den här sajten använder cookies för att förbättra utseendet på hemsidan, utbudet av produkter samt förbättra vår service. Med denna information mäts trafik, köpflöde och vad du som kund ser på butiken. Om du önskar att ej tillåta att sidor sparar cookies kan du ändra detta i din browser under inställningar.

Reservation
Serviceringar förbehåller sig rätten att häva en order utan vidare motivering. Serviceringar reserverar sig även för skrivfel samt att priser och bilder kan vara felaktiga.

Yttre okontrollerbara omständigheter
Serviceringar skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Vem står bakom Fallskärmsjägarringen?
Ringarna är designade av Daniel Ingdahl i samarbete och på uppdrag av Fallskärmsjägarklubben och Lapplands Jägare. Ringen säljs av KNOXCOM, med adress Kristiansborgsallén 10, 722 19 VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 556627-8577. Telefon 021 444 01 95. Har du några frågor, eller stöter på problem rekommenderar vi dig att kontakta oss, vi ska då försöka hjälpa dig efter bästa förmåga.

Lämna ett svar