Jag heter Daniel Ingdahl och driver serviceringar.se.
Du når mig enklast genom info@serviceringar.se eller mobil: 0733312212, samt LinkedIn och Facebook.

Hälsningar,

Daniel Ingdahl

Firma: DCI SWEDEN AB, Kristiansborgsallén 10, 722 19 Västerås

Tiden i Kiruna påverkade mig.

För drygt tjugo år sedan gjorde jag min grundutbildning i Kiruna som kompanibefäl 1992-1993, och det var med både glädje och vemod jag lämnade Kiruna. De 15 månaderna gjorde ett starkt intryck på mig. Jag lärde känna riktigt bra människor, dessutom lärde jag känna mig själv under utbildningen. De värderingar, kunskaper och insikter om mig själv som jag fick med mig från tiden i Kiruna har jag fortfarande nytta av i det civila livet. Det är något jag insett långt senare. I dag bär jag min värnplikt som ett positivt minne och som ni alla vet, dessa minnen går bara att dela med dem som var med.

Jag hade en idé när jag muckade. Varför finns det ingen ring som på ett någorlunda elegant sätt kan manifestera och påminna mig och mina vapenbröder om tiden i Kiruna? Sagt och gjort. Jag tog fram en prototyp 1993 som sedan inte blev mer än just en prototyp och som föll i glömska. Av en ren händelse hittade jag prototypen i en källarrensning 20 år senare. Jag insåg att det var dags att damma av projektet. Nu, efter ganska mycket arbete och slit är jag färdig. Resultatet ser du på den här webbsidan. Det tog inte lång tid innan kamratföreningen för fallskärmsjägarna hörde av sig till mig med önskemålet om en egen ring, resultatet finner ni på denna webb. Jag har på uppdrag av Kustjägarveteranerna tagit fram ringen för Kustjägarna. Jag arbetar nu på uppdrag med flera  militära förband där jag nu tar fram just deras serviceringar.

Jag är mån om att ringarna tillverkas i Sverige. Därigenom har jag kontroll på att inte metaller används som kan framkalla allergier, att de ädla metallerna inte späds ut och att tillverkningsprocessen i stort håller den kvalitet man ska kunna kräva, dessutom, inte minst, vi håller kvar ett utödende hantverk inom riket. Jag arbetar bara med homogena material som är stämplade och tillverkar inga produkter med ”guld på silver” eller liknande, i längden så håller inte såna genvägar. Ringen ska räcka resten av livet. Jag kan dessutom garantera att etiska krav och miljökrav uppfylls, med råge. Det jag presenterar är ett svenskt hantverk, från idé till färdig ring.

Saknas ringen för just ditt förband?

Jag hjälper gärna till! Det är viktigt att förfrågan är officiell från förbandet eller från en kamratförening (kamratföreningen har ofta rättigheten att använda förbandets symboler på sina profilprodukter). Kommer du från ett förband måste du förvissa dig om att du juridiskt sett kan teckna avtal å myndighetens räkning. Det är extra kul om samarbetet sker gentemot en kamratförening. I regel går en del av överskottet till kamratföreningen, vilket är bra och pengarna går in i bevarandet av förbandets traditioner.

Det är många privatpersoner som kontaktat mig för att få hjälp med att ta fram just deras förbandsring. Förbandssymbolerna tillhör myndigheten. Det innebär att jag inte kan använda mig av symbolerna utan tillstånd. I regel tackar jag nej den typen av förfrågningar.