Information om den kommande jubileumsringen ”Livgardet 500 år”.

[products_mixed columns=”3″ orderby=”title” ids=”21,894,1063,623,1065,1022,608,376,614,625,1277″]

De ringar som saluförs här är tillverkade i Sverige och på uppdrag av respektive rings förband och/eller kamratförening.

Ringarna tillverkas på beställning och fn är väntetiden ca 4-5 veckor för leverans. Ringarna är unika i sitt slag och utförande och material är av högsta klass. Läs mer om bakgrunden till ringarna här. Innan du beställer din servicering, läs igenom vår FAQ. Behöver du komma i kontakt med Serviceringar gör du det enklast här.

SAKNAS DIN SERVICERING?

Kontakta Serviceringar om ditt förband saknar servicering. Förfrågan måste komma direkt från förbandet eller från en kamratförening ackrediterad av SMKR Jag hjälper gärna till, så länge förfrågan är officiell från förbandet eller från en kamratförening (kamratföreningen bör vara medlem i SMKR) och där frågeställaren har förvissat sig om att denne får använda de symboler de önskar ha på ringen.

[social-media]

Lämna ett svar